Program Rekreasi Yatim

Program Rekreasi Yatim merupakan program dengan tujuan untuk membahagiakan mereka dan berfungsi mengedukasi dan keaktifan mereka. Program ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali.